Sound of Mindfulness DK 1.1

Ly¦r at meditere. Ved at meditere ly¦rer du at blive mere ny¦rvy¦rende og du ly¦rer at skabe positive tilstande for dig selv og andre. Du bliver bedre til at lytte til andre og mindske den stress, som de fleste af os my¸der hver dag.At ...

Sound of Mindfulness DK 1.1

Ly¦r at meditere.

Ved at meditere ly¦rer du at blive mere ny¦rvy¦rende og du ly¦rer at skabe positive tilstande for dig selv og andre. Du bliver bedre til at lytte til andre og mindske den stress, som de fleste af os my¸der hver dag.

At blive mere bevidst om dig selv og dine reaktioner, giver dig mulighed for at forholde dig objektivt til, hvad der mytte opsty i nuet. Derved opy¸ver du evnen til at agere i stedet for at reagere.

Pia Holgersen er uddannet psykomotorisk terapeut og har bla. gennemgyet Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR). Pia har sammen med Jannik Holgersen udviklet Sound of mindfulness DK som ogsy findes py iTunes som album.

Denne app er et virksomt redskab til at give dig selv mere ny¦rvy¦r i hverdagen, fordi meditation try¦ner din evne til at vy¦re opmy¦rksom py det som er.

Velegnet for begyndere og mere erfarne, som sty¸tte py vejen ind i mindfulness.

Indeholder en 19 min. guidet kropsscanning, 7, 8 og 19 min. guidet meditation. Samt to dejlige afslappende lydoptagelser fra naturen.

Brugerne af denne App opfordres til at vy¦re med til at forme indeholdet via. de sociale medier. Del gode input i form af at I forty¦ller, hvad der virkede sy¦rlig godt for jer. Vi vil sy ly¸bende udvikle produktet ud fra jeres gode erfaringer med, hvad I finder sty¸ttende og hjy¦lpsomt py jeres personlige vej til mindfulness.

   Top Software

New Software

Top Search

Latest Reviews